UW EIGEN CONTACTPERSOON

Bij FIZ Legal krijgt u één van onze gespecialiseerde juristen, tevens contactpersoon, die verantwoordelijk is voor de afhandeling van uw juridisch probleem. Onze juristen onderscheiden zich door een mensgerichte aanpak. Wij kijken naar een passende oplossing voor uw juridisch probleem. FIZ Legal staat voor heldere oplossingen in klare taal.

OVER FIZ Legal

FIZ Legal heeft de juridische belangenbehartiging van de klant voorop staan. De expertise van FIZ Legal onderscheidt zich door heldere, praktijkgerichte juridische oplossingen die aansluiten bij de klantwens. Door het bundelen van onze expertises kunnen wij de belangen van cliënten maximaal behartigen. Zo hebben wij uiteenlopende kennis over civielrechtelijke rechtsgebieden voor ondernemers én consumenten.

Onze juristen van FIZ adviseren en begeleiden onder meer op de volgende rechtsgebieden

 • Opstellen aandeelhouders- en/of managementovereenkomsten
 • Opstellen (bestuurs- en/of huis)reglementen
 • Advies over rechtsvorm
 • advies over wijzigen en opstellen van statuten
 • Inrichten en/of herstructureren van organisaties (corporate governance)
 •  Samenwerkingsverbanden en/of commerciële handelscontracten (bijv. inkoop, verkoop, samenwerking, agentuur, distributie, transport en opslag)
 • Opstellen algemene voorwaarden, opzegging, ontbinding of vernietiging van overeenkomsten
 • Geschillen over de nakoming van overeenkomsten
 • Verkrijgen van schadevergoeding
 • Procederen over nakomen van afspraken of verkrijgen van schadevergoeding
 • Intentieverklaring opstellen
 • Due diligence: voorbereiden
 • Coördineren en uitvoeren
 • Onderhandelingen met koper/verkoper
 • Koopcontract en overige contracten opstellen
 • Opstellen en uitonderhandelen van de joint venture-overeenkomst
 • Vestiging en uitwinning van zekerheden
 • Beoordelen en opstellen kredietdocumentatie
 • Advisering en bemiddeling bij (her)financiering
 • Bankgaranties
 • Borgtochten
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid
 • Regres en subrogatie
 • Leasetransacties en opstellen zekerheidsbedingen in contracten
 • Opstellen en aangaan van een huurovereenkomst
 • Beëindiging van een huurovereenkomst
 • Advies over een afwijkend beding in een huurovereenkomst
 • Indeplaatsstelling en splitsing
 • Nadere huurprijsvaststelling (huurprijsverhoging of huurprijsverlaging)
 • Renovatie, onderhoud
 • Ontruiming
 • Advies over de rechten en plichten van de huurder en/of verhuurder gedurende de huurperiode
 •  Advies over handelsnaaminbreuk en verwarringsgevaar
 • Misleidende handelsnamen en overige handelsnaambescherming;
 •  Advies en/of procederen over aansprakelijkheid op basis van overeenkomst (wanprestatie) en wet (bijv. onrechtmatige daad, productaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor motorvoertuigen)
 •  Beoordeling van polisvoorwaarden en dekkingsvragen
 • Adviseren over of opstellen van opdrachtbevestigingen
 • Garanties
 • Wanprestatie
 • Ontbinding/vernietiging van de overeenkomst
 • (non-)conformiteit uitleggen van de overeenkomst
 • Algemene voorwaarden levertijd
 • Incasso
 • Rechten rondom abonnementen, fraude, oplichting, misleiding, agressiviteit bij verkoop, ongewenste reclame
 • Rechtspositie wanneer de verkoper failliet is verklaard
 • Aansprakelijkheid
 • Schadevergoeding

Veel gestelde vragen 

Welke acties zijn er in de minnelijke fase?

Elk dossier start minnelijk, daar zijn wij als juristen sterk in. Wij ondersteunen u daarin en kunnen voor u optreden in bijna elke zaak. Ook gerechtelijk procedures kunnen uiteindelijk worden geschikt. Dus veel zaken zijn minnelijk al te regelen.

Waarom een Second Opinion aan een jurist vragen

Een Second Opinion aan een jurist vraag je als je twijfelt over je huidige rechtsbijstandverlener.

Je vraagt je bijvoorbeeld af of zijn advies, beoordeling of aanpak accuraat en deskundig is. Of misschien ben je het niet eens met zijn advies.